ผู้ชนะในการจัดจ้างผลิตจุลินทรีย์ปม.1ผง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง [2020-01-24 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุวัสดุรองรับ [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งตัวอย่างสารตกค้าง [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 4968 [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง [2019-12-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ผู้ชนะในการจัดจ้างผลิตจุลินทรีย์ปม.1ผง 

 เผยเเพร่: 2019-12-12  |  อ่าน: 261 ครั้ง