A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 325

กิจกรรมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ  [2020-08-10 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา [2020-08-10 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ [2020-08-10 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บลำแซะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา [2020-08-10 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลุกต้นไม้ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา [2020-08-06 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บห้วยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-08-06 ] ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 และคณะ [2020-08-06 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา [2020-07-31 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่บึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [2020-07-31 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [2020-07-31 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ  [2020-07-31 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [2020-07-24 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [2020-07-24 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร อำเภอหนองบัวระเหว และบึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  [2020-07-24 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [2020-07-23 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 [2020-07-23 ] กิจกรรมทำบุญสำนักงาน [2020-07-22 ] กิจกรรมอบรมอาสาสมัครประมง/ยุวประมง [2020-07-22 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง [2020-07-15 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง ในพื้นที่่อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชรและลำเชียงทา จังหวัดชัยภูมิ [2020-07-13 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง ในพื้นที่เขื่อนลำประทาว อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ [2020-07-13 ] นายวิระ จิตรสุรรณ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร [2020-07-13 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง ในพื้นที่คลองยายแก้ว และบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ [2020-07-13 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง [2020-07-09 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง [2020-07-09 ] โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการประมงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน [2020-07-09 ] โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน อำเภอสีคิ้ว [2020-07-03 ] โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน อำเภอชุมพวง [2020-07-03 ] กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  [2020-07-03 ] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บห้วยน้ำซับประดู่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา [2020-07-03 ]

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 462

 

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |  อ่าน: 67 ครั้ง