โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 เผยเเพร่: 2019-12-04  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้จัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.สง2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ภายใต้โครงการ "จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2562" ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเขาน้อยคงคาราม หมู่ 12 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา