ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2021-06-22 ] ประกาศ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  [2021-06-16 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2021-06-10 ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2021-05-20 ] นายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว [2021-04-28 ] สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง [2021-04-19 ] สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-04-19 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2021-02-01 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ให้การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 1,500 ตัว ให้แก่โรงเรียนบ้านปากกะแดะ [2021-02-01 ] กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ”  [2021-02-01 ] กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ”  [2021-02-01 ] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง [2021-01-06 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง  [2020-12-08 ] ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี มีลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจำหน่ายในช่วงเดือนธันวาคม 2563  [2020-11-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง  [2020-11-17 ] เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [2020-10-29 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [2020-10-14 ] เอกสารวิชาการฉบับที่ 5/2553 เรื่อง (การเลี้ยงปูแสมโดยใส่ต้นโกงกางใบเล็กเป็นที่กำบัง) [2020-09-01 ] ปัญหาการเลี้ยงหอยแครงในทะเลสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยแครงแบบยั่งยืนในบ่อดิน [2020-07-31 ] ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [2020-07-22 ] ประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้ง ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 [2020-06-25 ] ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ "ปลากะพงขาว" [2020-06-24 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [2020-06-18 ] การเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน [2020-06-17 ] เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [2020-06-02 ] การเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน [2020-05-15 ] ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องปฏิบัติ [2020-04-17 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าระยะ young crab จำนวน 300,000 ตัว [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2563 [2020-03-31 ] มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน [2020-03-30 ]

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 226 ครั้ง