ประวัติของศูนย์ฯ 

 เผยเเพร่: 2018-12-12  |  อ่าน: 636 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฏร์ธานี)

เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ทั้งหมด 437 ไร่ 

พ.ศ. 2514 เริ่มจัดตั้งขึ้นเป็น “ หน่วยสาธิตนากุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

พ.ศ. 2532 ได้รับการยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี” 

พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี” 

พื้นที่ทั้งหมดใช้ประโยชน์เป็นที่ปลูกสร้างอาคาร สำนักงาน ห้องปฏิบัติการ บ้านพัก เจ้าหน้าที่ บ่อทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ประมาณ 70 ไร่ เป็นแนวกันชนชายฝั่ง และพื้นที่ในทะเลประมาณ 2,500 ไร่ สำหรับใช้ในการทดลองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งสร้างและรักษาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ เช่น หอยตะโกรม หอยแครง ปูทะเล ปลาดุกทะเล ปลากระบอก ปลากุเรา เป็นต้น