A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 325

ประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้ง ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 [2020-06-25 ] ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ "ปลากะพงขาว" [2020-06-24 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [2020-06-18 ] การเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน [2020-06-17 ] เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [2020-06-02 ] การเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน [2020-05-15 ] ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องปฏิบัติ [2020-04-17 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าระยะ young crab จำนวน 300,000 ตัว [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2563 [2020-03-31 ] มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน [2020-03-30 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ [2020-03-26 ] โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563 [2020-02-21 ] กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ [2020-02-19 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-02-19 ] กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563 [2020-02-07 ] พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ [2020-01-28 ] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง  [2020-01-28 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน [2020-01-14 ] กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน [2020-01-09 ] รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer [2020-01-09 ] การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม)  [2020-01-09 ] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)  [2019-12-27 ] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง  [2019-12-11 ] ประกาศ การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำตรวจสารตกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [2019-10-01 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2019-09-24 ] EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง [2019-09-04 ] คู่มือประชาชนปรับลดระยะเวลากระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ [2019-08-09 ] คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน [2018-12-27 ]

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 462

 

 เผยเเพร่: 2018-12-27  |  อ่าน: 739 ครั้ง