การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564


การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564 


            ผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์  ในรอบปีการประมง 2563 - 2564  ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

               - ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์

               - คุณสมบติคนและเรือประมงที่จะขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์

               - เครื่องมือประมงที่จะขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์