เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การประเมินผลกิจกรรมประมงโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวแสงเสริม แก้วดี ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การประเมินผลกิจกรรมประมงโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวแสงเสริม แก้วดี ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13 |  อ่าน: 49 ครั้ง