ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26

 • [2022-06-08] การอนุบาลลูกพันธุ์หอยแครงระยะวัยอ่อนในโรงเพาะฟัก เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลูกพันธุ์หอยแครงมาใช้ในการเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน [2022-03-18] ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 [2022-01-17] Ep.1 การเพาะพันธ์ุปลานวลจันทร์ทะเล [2021-12-14] วิดิโอตัวอย่าง [2021-09-29] เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปรฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2562) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2021-09-20] แนวทางการพัฒนาการอนุบาล และการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) ในบ่อดิน [2021-04-28] มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 


  ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26

  ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น ณ โรงแรม นิว แทเวิลลอด์จ จันทบุรี

  นอกจากนี้พบกับกิจกรรมในงานอีกมากมาย

  - การออกร้านแสดงสินค้าปัจจัยการผลิต

  - แนวทางการเลี้ยงกุ้งและเทคนิคประหยัดพลังงาน

  - มุมมองทิศทางการตลาดกุ้งไทย

  - ลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ รถจักรยานยนต์ และปัจจัยการผลิตต่างๆ