ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน

ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน 

 เผยเเพร่: 2020-04-25  |  อ่าน: 2,308 ครั้ง


นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์นาย สุวิทย์ คชสิงห์

ตำแหน่ง : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2562 0576,
ภายใน : 3305
Fax : 0 2562 0527

E-mail : andaman_k999@hotmail.com

เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นางสาวภิญญาพัชญ์ บุตรเรียง (3310) follow567@gmail.com โทร. 0 2562 0583 Fax 0 2562 0527

 

นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์นาย ประเทศ ซอรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2579 0575,
ภายใน : 3304
Fax : 0 2562 0527

E-mail : s.prathet67@gmail.com

เขต 7 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

เขต 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นางสาววัลย์ลดา ธนประโยชน์ศักดิ์ (3310) wanladath@gmail.com โทร. 0 2562 0583 Fax 0 2562 0527

นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์นาย ประพันธ์ ลีปายะคุณ

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2579 8205,
ภายใน : -
Fax : 0 2562 0527

E-mail : praphan_l@hotmail.com

เขต 3 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขต 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นางสาวฐานิสร สมลักษณ์ (3310) followup567@hotmail.com โทร. 0 2562 0583 Fax 0 2562 0527

 

นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์นาย แสน ศรีงาม

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2579 8202,
ภายใน : 3307
Fax : 0 2562 0527

E-mail : sanesri1963@gmail.com

เขต 6 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

เขต 14 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นายกาญจน์ นวมครุฑ (3310) followup567@gmail.com โทร. 0 2562 0583 Fax 0 2562 0527

นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์นาย สงกรานต์ แสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2562 0535,
ภายใน : 3305
Fax : 0 2562 0527

E-mail : -

เขต 1 ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

เขต 9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

เขต 18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นายบุญญฤทธิ์ แสนสำราญ (3310) lovebank_2534@hotmail.com โทร. 0 2562 0583 Fax 0 2562 0527

นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์นาย สมเกียรติ กาญจนาคาร

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2562 0577,
ภายใน : 3302
Fax : 0 2562 0527

E-mail : -

* กรุงเทพมหานคร (เขตตรวจราชการส่วนกลาง)

เขต 2 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

เขต 8 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นางสาววัชโรบล คณากุล (3310) kauw2534@gmail.com โทร. 0 2562 0583 Fax 0 2562 0527

 

นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์นาย ธนาวุฒิ กุลจิตติชนก

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2579 8204,
ภายใน : 4026
Fax : 0 2562 0527

E-mail : -

เขต 5 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

เขต 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขต 13 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นายรักชาติ กิตติวินิจ (3310) rakchat46toy@gmail.com โทร. 0 2562 0583 Fax 0 2562 0527