แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๒

แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

ตารางแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย ผลิตลูกพันธ์สัตว์น้ำ     รายละเอียด