แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓

แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓ 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 188 ครั้ง

 

ตารางแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และลูกพันธุ์
รายละเอียด