ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 1,918 ครั้ง

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒  

 

 

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

 ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

 ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

 ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒