18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563

20.ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-27 ] 19.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-27 ] 18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 [2020-02-27 ] 17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดตราด [2020-02-27 ] 16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-27 ] 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-27 ] 14.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-27 ] 13.จำนวนประมงอาสา  [2020-02-27 ] 12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-27 ] 11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-27 ] 10. การนำเข้า/ส่งออก สินค้าผ่านด่านฯ [2020-02-27 ] 9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) [2020-02-27 ] 8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-27 ] 7. พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-02-27 ] 6.จำนวนและพื้นที่แหล่งจืด [2020-02-27 ] 5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-27 ] 4. ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] 3.ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ทำอาชีทำการประมง (ทบ.3) [2020-02-27 ] 2. ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) [2020-02-27 ] 1.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) [2020-02-27 ]
อ่านทั้งหมด 

18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 319 ครั้ง