งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 

 เผยเเพร่: 2019-05-08  |  อ่าน: 407 ครั้ง

 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ Improving Budding Rate in Aquatic Plant Anubias coffeefolia คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตามหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศ คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้าใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง Comparative study on Growth and Morphological of the Aquatic Plant Cryptocoryne balansae from Different Locations คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การสะสมของไนโตรเจนในน้ำ และคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบปิด Nitrogen Loading and Water Quality in Closed Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) Culture Systems คลิ๊กอ่าน