สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง

สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2019-10-11 |  อ่าน: 1,575 ครั้ง


   สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รูปแบบ E-book) 

                                    

               ดาวน์โหลด E-book

                                          

 

แบบฟอร์มการขอเอกสารเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสตว์น้ำ (รูปเล่มเอกสาร)

  1.สำหรับหน่วยงานกรมประมง

         

                                 

  2.สำหรับประชาชนทั่วไป

     

                                                                                                      

    3.แบบสอบถามความพึงพอใจหลังได้รับบริการสื่อเผยแพร่ความรู้

               แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการ ณ ที่ทำการ

 

                แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์