เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-05-29 ] โครงการสร้างรายได้อาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 [2020-05-21 ] ออกปฏิบัติงานตรวจควบคุมการทำประมง [2020-05-21 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ [2020-05-18 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ [2020-05-18 ] ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2563 [2020-05-18 ] ดำเนินการสำรวจเกษตรกร เพื่อแจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านประมง (ทบ.1) ในสถานการณ์เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 [2020-05-18 ] ดำเนินการสำรวจและ ลงแบบสอบถามเกษตรกรที่ทำการประมง สำหรับพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ น้ำจืด [2020-05-18 ] เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2020-04-07 ] การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [2019-09-06 ] งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 62 [2018-03-06 ]

เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 เผยเเพร่: 2018-03-06  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

                   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดจุดคัดกรอง ผู้เข้ามาติดต่อราชการ ใช้บริการภายในศูนย์ฯ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และกรมประมง