งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 62

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ [2020-07-03 ] เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๖  [2020-07-03 ] เข้าร่วมต้อนรับอธิบดีกรมประมง [2020-07-03 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-07-03 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-07-03 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-29 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-29 ] ประชุมบูรณาการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมง [2020-06-26 ] ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด?ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ? (พิษณุโลก)? ครั้งที่? 2?/2563? [2020-06-23 ] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-06-12 ] มอบเสื้อแจ็คเก็ตและหมวกแก๊ป ให้กับ ชปพ.ประมง 63 ของจังหวัดพิจิตร [2020-06-12 ] โครงการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งและอุทกภัยปี 2562 [2020-06-12 ] โครงการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งและอุทกภัยปี 2562 [2020-06-12 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 200,000 ตัว  [2020-06-12 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 120,000 ตัว [2020-06-12 ] มอบเสื้อแจ็ตเก็ตและหมวกแก๊ปให้กับ (ชปพ.ประมง)63 ของจังหวัดพิษณุโลก [2020-06-12 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-12 ] ร่วมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. 2563 [2020-06-06 ] กิจกรรม?ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด [2020-06-06 ] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-06-06 ] เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-05-29 ] โครงการสร้างรายได้อาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 [2020-05-21 ] ออกปฏิบัติงานตรวจควบคุมการทำประมง [2020-05-21 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ [2020-05-18 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ [2020-05-18 ] ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2563 [2020-05-18 ] ดำเนินการสำรวจเกษตรกร เพื่อแจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านประมง (ทบ.1) ในสถานการณ์เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 [2020-05-18 ] ดำเนินการสำรวจและ ลงแบบสอบถามเกษตรกรที่ทำการประมง สำหรับพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ น้ำจืด [2020-05-18 ] เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2020-04-07 ] การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [2019-09-06 ]

งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 62 

 เผยเเพร่: 2019-09-06  |  อ่าน: 298 ครั้ง

 

งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 62