สถิติที่น่าสนใจ

สถิติที่น่าสนใจ 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,406 ครั้ง

 

มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต (ที่ออกใบรับรอง*) ไปยังประเทศต่าง ๆ 10 อันดับแรก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

ลำดับ

ประเทศ จำนวนสัตว์น้ำ (ตัว) จำนวนใบรับรอง (ฉบับ) มูลค่า (บาท)
1 จีน 2,038,013 28 16,693,809.98
2 แคนาดา 204,308 32 15,678,355.51
3 เวียดนาม 1,735,656 13 10,140,702.30
4 อินเดีย 289,527 33 6,694,924.06
5 พม่า 34,974,800 18 6,078114.08
6 มาเลเซีย 1,173,569 11 5,036,937.46
7 ไต้หวัน 28,326,598 25 2,624,162.85
8 ฮ่องกง 2,646 5 2,521,348.96
9 สิงคโปร์ 758,950 62 2,118,440.77
10 UAE 221,172 25 1,530,211.23

ที่มา : ระบบออกหนังสือรับรองสัตว์น้ำดิจิทัล

หมายเหตุ * ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำที่ออกโดยกองวิจัยและพัฒนทสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

 

ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต (ที่ออกใบรับรอง*) 10 อันดับแรก ไปยังประเทศต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

ลำดับ

ชนิด จำนวนสัตว์น้ำ (ตัว) จำนวนใบรับรอง (ฉบับ) มูลค่า (บาท)
1 Penaeus vannamei 30,694,260 25 23,299,859.50
2 Litopenaeus vannamei 27,070,761 17 15,898,967.88
3 Macrobrachium rosenbergii 6,990,100 8 551,310.48
4 Oreochromis niloticus 1,900,000 7 166,431.79
5 Lates calcarifer 1,616,100 6 56,438.10
6 Betta spenden 1,485,141 461 6,684,259.71
7 Poecilia reticulata 1,038,107 297 2,559,762.36
8 Oreochromis sp. 490,000 6 154,000.00
9 Osphronemus gouramy 367,673 97 2,994,582.65
10 Carassius auratus 294,566 327 2,204,961.61

ที่มา : ระบบออกหนังสือรับรองสัตว์น้ำดิจิทัล

หมายเหตุ * ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำที่ออกโดยกองวิจัยและพัฒนทสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง