บทความน่ารู้

บทความน่ารู้ 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,390 ครั้ง

 

บทความใหม่/บทความที่น่าสนใจ/การทบทวนเอกสาร

มาทำความรู้จัก“เซฟาโลสปอริน”กันสักนิดมาทำความรู้จัก“เซฟาโลสปอริน”กันสักนิด ภาค 1 

มาทำความรู้จัก“เซฟาโลสปอริน”กันสักนิด ภาค 2 กลไลการออกฤทธิ์ของเซฟาโลสปอริน

มาทำความรู้จัก“เซฟาโลสปอริน”กันสักนิดมาทำความรู้จัก“เซฟาโลสปอริน”กันสักนิด ภาค 3 การพัฒนาเซฟาโลสปอรินในรุ่นต่างๆ

 

บทความเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์น้ำที่น่าสนใจที่ลงตีพิมพ์

วารสาร Reviews in Aquaculture 

Reviews in Aquaculture in 2020

Baron, Sandrine

Ceccarelli, Daniela

Dalsgaard, Inger

Granier, Sophie A.

Haenen, Olga

Jansson, Eva

Madsen, Lone

Jouy, Eric

Kempf, Isabelle

Larvor, Emeline

Morin, Thierry

Testerink, Joop

Veldman, Kees

Mouritsen, Kári Karbech

Van Gelderen, Betty

Voorbergen-Laarman, Michal

Säker, Eva

Blomkvist, Eva

Smith, Peter

Influence of incubation time on antimicrobial susceptibility testing of pathogenic Vibrio anguillarum and Vibrio vulnificus isolated from fish

524: 735258

 

Peña-Navarro, Nelson

Castro-Vásquez, Ruth

Vargas-Leitón, Bernardo

Dolz, Gaby

Molecular detection of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in Penaeus vannamei shrimps in Costa Rica

523: 735190

 

Piamsomboon, Patharapol

Thanasaksiri, Kittipong

Murakami, Ayana

Fukuda, Kohei

Takano, Ryoko

Jantrakajorn, Sasibha

Wongtavatchai, Janenuj

Streptococcosis in freshwater farmed seabass Lates calcarifer and its virulence in Nile tilapia Oreochromis niloticus

523: 735189

 

Gao, Wa

Wen, Hong

Wang, Hao

Lu, Jiaquan

Lu, Liqun

Jiang, Yousheng

Identification of structure proteins of cyprinid herpesvirus 2

523: 735184

Li, Xixi

Gao, Xiaojian

Zhang, Shuangming

Jiang, Ziyan

Yang, Hui

Liu, XiaoDan

Jiang, Qun

Zhang, Xiaojun

Characterization of a Bacillus velezensis with antibacterial activity and inhibitory effect on common aquatic pathogens

523: 735165

 

Jiang, Na

Yuan, Ding

Zhang, Min

Luo, Lin

Wang, Na

Xing, Wei

Li, Tieliang

Huang, Xiaoli

Ma, Zhihong

Diagnostic case report: Disease outbreak induced by CyHV-2 in goldfish in China

523: 735156

 

Barría, Agustin

Trinh, Trong Quoc

Mahmuddin, Mahirah

Benzie, John A. H.

Chadag, V. Mohan

Houston, Ross D.

Genetic parameters for resistance to Tilapia Lake Virus (TiLV) in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

522: 735126

 

Liang, QingJian

Li, ZhongHua

Ou, Mufei

Wu, XuJian

Qiao, Xueli

Wei, Wei

Liu, Yuan

Ye, JianMin

Wang, Weina

Hypoimmunity and intestinal bacterial imbalance are closely associated with blue body syndrome in cultured Penaeus vannamei

522: 735118

 

Yang, Yanjian

Li, Bingxi

Kong, Linghe

Li, Yuan

Yin, Xiaoxue

Fu, Shengli

Guo, Zheng

Wu, Liting

Mai, Kangsen

Ye, Jianmin

BAFF gets involved in response to bacterial infection and promotes IgM+ B cell survival in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

522: 735113

 

Woraprayote, Weerapong

Pumpuang, Laphaslada

Tepaamorndech, Surapun

Sritunyalucksana, Kallaya

Phromson, Metavee

Jangsutthivorawat, Waraporn

Jeamsripong, Saharuetai

Visessanguan, Wonnop

Suppression of white feces syndrome in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, using hen egg white lysozyme

521: 735025

 

Chang, Yu-Han

Kuo, Wan-Ching

Wang, Han-Chin

Chen, Yi-Min

Biocontrol of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in shrimp using a microalgal-bacterial consortium

521: 734990

 

Zhou, Shun

Dong, Jing

Liu, Yongtao

Yang, Qiuhong

Xu, Ning

Yang, Yibin

Gu, Zemao

Ai, Xiaohui

Anthelmintic efficacy of 35 herbal medicines against a monogenean parasite, Gyrodactylus kobayashii, infecting goldfish (Carassius auratus)

521: 734992

 

 

Gupta, Sanjay K.

Sarkar, B.

Priyam, Manisha

Kumar, Neeraj

Naskar, S.

Foysal, Md Javed

Saurabh, Shailesh

Sharma, T. R.

Inflammatory and stress biomarker response of Aeromonas hydrophila infected rohu, Labeo rohita fingerlings to dietary microbial levan

521: 735020

 

 

Kiataramgul, Asama

Maneenin, Sugunya

Purton, Saul

Areechon, Nontawith

Hirono, Ikuo

Brocklehurst, Thanyanan Wannathong

Unajak, Sasimanas

An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgae

521: 735022

 

Ayd?n, Baki

Barbas, Luis André L.

Sedative and anesthetic properties of essential oils and their active compounds in fish: A review

520: 734999

 

Zhou, Shuhong

Wang, Mengqiang

Liu, Mei

Jiang, Keyong

Wang, Baojie

Wang, Lei

Rapid detection of Enterocytozoon hepatopenaei in shrimp through an isothermal recombinase polymerase amplification assay

521: 734987

 

 

Terzi, Ertugrul

Corum, Orhan

Bilen, Soner

Kenanoglu, Osman Nezih

Atik, Orkun

Uney, Kamil

Pharmacokinetics of danofloxacin in rainbow trout after different routes of administration

520: 734984

 

Wang, Jing

Lu, Dan-Qi

Jiang, Biao

Mo, Xu-Bing

Du, Jia-Jia

Li, An-Xing

Influence of temperature on the vaccine efficacy against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

521: 734943

 

Jitrakorn, Sarocha

Gangnonngiw, Warachin

Bunnontae, Malinee

Manajit, Orapan

Rattanarojpong, Triwit

Chaivisuthangkura, Parin

Dong, Ha Thanh

Saksmerprome, Vanvimon

Infectious cell culture system for concurrent propagation and purification of Megalocytivirus ISKNV and nervous necrosis virus from Asian Sea bass (Lates calcarifer)

520: 734931

 

 

Hu, Huzi

Zeng, Weiwei

Wang, Yingying

Wang, Qing

Bergmann, Sven M.

Yin, Jiyuan

Li, Yingying

Chen, Xiaoyu

Gao, Caixia

Zhang, Defeng

Liu, Chun

Ren, Yan

Shi, Cunbin

Development and application of a recombinant protein-based indirect ELISA for detection of anti-tilapia lake virus IgM in sera from tilapia

520: 734756

 

Nicholson, Pamela

Mon-on, Natthawadee

Jaemwimol, Phitchaya

Tattiyapong, Puntanat

Surachetpong, Win

Coinfection of tilapia lake virus and Aeromonas hydrophila synergistically increased mortality and worsened the disease severity in tilapia (Oreochromis spp.)

520: 734746

 

Girisha, S. K.

Puneeth, T. G.

Nithin, M. S.

Naveen Kumar, B. T.

Ajay, S. K.

Vinay, T. N.

Suresh, T.

Venugopal, M. N.

Ramesh, K. S.

Red sea bream iridovirus disease (RSIVD) outbreak in Asian seabass (Lates calcarifer) cultured in open estuarine cages along the west coast of India: First report

520: 734712

 

Hoseini, Seyyed Morteza

Rajabiesterabadi, Hamid

Khalili, Mohsen

Yousefi, Morteza

Hoseinifar, Seyed Hossein

Van Doan, Hien

Antioxidant and immune responses of common carp (Cyprinus carpio) anesthetized by cineole: Effects of anesthetic concentration

520: 734680

 

 

Rairat, Tirawat

Thongpiam, Wipavee

Hsieh, Chia-Yu

Liu, Yi-Kai

Tunkijjanukij, Suriyan

Chou, Chi-Chung

Salinity-dependent pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implication in optimal dosing regimen

519: 734900

 

Ma, Rongrong

Wang, Yuan

Zhao, Liujie

Zhou, Junfang

Zhao, Shu

Li, Xincang

Dai, Xilin

Fang, Wenhong

Exploration of the death causes in zoea stages of Macrobrachium rosenbergii based on microbial diversity analysis

519: 734710

 

Vicente, Andrea

Taengphu, Suwimon

Hung, Armando Luis

Mora, Chìo Marcela

Dong, Ha Thanh

Senapin, Saengchan

Detection of Vibrio campbellii and V. parahaemolyticus carrying full-length pirABVp but only V. campbellii produces PirVp toxins

519: 734708

 

Shameena, S. S.

Kumar, Kundan

Kumar, Sanath

Kumar, Saurav

Rathore, Gaurav

Virulence characteristics of Aeromonas veronii biovars isolated from infected freshwater goldfish (Carassius auratus)

518: 734819

 

Navaneeth, K. A.

Bhuvaneswari, T.

Rajan, J. J. S.

Alavandi, S. V.

Vijayan, K. K.

Otta, S. K.

Characterization of Vibrio parahaemolyticus isolates from shrimp farms of Southeast coast of India with special reference to Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) status

518: 734813

 

Zhang, R.

Wang, X. W.

Liu, L. L.

Cao, Y. C.

Zhu, H.

Dietary oregano essential oil improved the immune response, activity of digestive enzymes, and intestinal microbiota of the koi carp, Cyprinus carpio

518: 734781

 

Mo, Xu-Bing

Wang, Jing

Guo, Song

Li, An-Xing

Potential of naturally attenuated Streptococcus agalactiae as a live vaccine in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

518: 734774

 

Han, Jee Eun

Lee, Seung Chan

Park, Seul Chan

Jeon, Hye Jin

Kim, Kyeong Yeon

Lee, Young Seo

Park, Song

Han, Se-Hyeon

Kim, Ji Hyung

Choi, Seong-Kyoon

Molecular detection of Enterocytozoon hepatopenaei and Vibrio parahaemolyticus-associated acute hepatopancreatic necrosis disease in Southeast Asian Penaeus vannamei shrimp imported into Korea

517: 734812

 

Rairat, Tirawat

Hsieh, Chia-Yu

Thongpiam, Wipavee

Chuchird, Niti

Chou, Chi-Chung

Temperature-dependent non-linear pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implementation in optimal dosing regimen determination

517: 734794

 

Skilton, Dylan C.

Saunders, Richard J.

Hutson, Kate S.

Parasite attractants: Identifying trap baits for parasite management in aquaculture

516: 734557

 

Mahboub, Heba H.

Shaheen, Adel

Prevalence, diagnosis and experimental challenge of Dermocystidium sp. infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Egypt

516: 734556

 

Noble, Tansyn H.

Coman, Gregory J.

Wade, Nicholas M.

Thomson, Peter C.

Raadsma, Herman W.

Khatkar, Mehar S.

Guppy, Jarrod L.

Jerry, Dean R.

Genetic parameters for tolerance to gill-associated virus under challenge-test conditions in the black tiger shrimp (Penaeus monodon)

516: 734428

 

Pradhan, Pravata K.

Paria, Anutosh

Yadav, Manoj K.

Verma, Dev K.

Gupta, Shubham

Swaminathan, T. R.

Rathore, Gaurav

Sood, Neeraj

Lal, Kuldeep K.

Susceptibility of Indian major carp Labeo rohita to tilapia lake virus

515: 734567

 

Qiu, Tian-Xiu

Song, Da-Wei

Shan, Li-Peng

Liu, Guang-Lu

Liu, Lei

Potential prospect of a therapeutic agent against spring viraemia of carp virus in aquaculture

515: 734558

 

Yang, Fan

Yang, Fang

Wang, Guoyong

Kong, Tao

Wang, Han

Zhang, Chaoshuo

Effects of water temperature on tissue depletion of florfenicol and its metabolite florfenicol amine in crucian carp (Carassius auratus gibelio) following multiple oral doses

515: 734542

 

Dong, Ha Thanh

Senapin, Saengchan

Gangnonngiw, Warachin

Nguyen, Vuong Viet

Rodkhum, Channarong

Debnath, Partho Pratim

Delamare-Deboutteville, Jerome

Mohan, Chadag Vishnumurthy

Experimental infection reveals transmission of tilapia lake virus (TiLV) from tilapia broodstock to their reproductive organs and fertilized eggs

515: 734541

 

Corum, Orhan

Terzi, Ertugrul

Durna Corum, Duygu

Kenanoglu, Osman Nezih

Bilen, Soner

Uney, Kamil

Pharmacokinetic/pharmacodynamic integration of marbofloxacin after oral and intravenous administration in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

514: 734510

 

Liu, Shubin

Wang, Shifeng

Cai, Yan

Li, Erchao

Ren, Zhuling

Wu, Yue

Guo, Weiliang

Sun, Yun

Zhou, Yongcan

Beneficial effects of a host gut-derived probiotic, Bacillus pumilus, on the growth, non-specific immune response and disease resistance of juvenile golden pompano, Trachinotus ovatus

514: 734446

 

 

Peñalosa-Martinell, Daniel

Vela-Magaña, Miguel

Ponce-Díaz, Germán

Araneda Padilla, Marcelo E.

Probiotics as environmental performance enhancers in the production of white shrimp (Penaeus vannamei) larvae

514: 734491

 

Alday-Sanz, Victoria

Brock, James

Flegel, Timothy W.

McIntosh, Robins

Bondad-Reantaso, Melba G.

Salazar, Marcela

Subasinghe, Rohana

Facts, truths and myths about SPF shrimp in Aquaculture

 

12(1): 76-84

Chaturvedi, Preeti

Bhat, Raja Aadil Hussain

Pande, Amit

Antimicrobial peptides of fish: innocuous alternatives to antibiotics

 

12(1): 85-106

González-Duarte, Ramiro J.

García-Carreño, Fernando L.

The role of shrimp microRNAs in immune response and beyond

 

12(1): 176-185

Valero, Yulema

Saraiva-Fraga, Miguel

Costas, Benjamín

Guardiola, Francisco A.

Antimicrobial peptides from fish: beyond the fight against pathogens

 

12(1): 224-253

Reviews in Aquaculture in 2019

Angulo, Carlos

Loera-Muro, Abraham

Trujillo, Edgar

Luna-González, Antonio

Control of AHPND by phages: a promising biotechnological approach

 

11(4): 989-1004

Nogales-Mérida, Silvia

Gobbi, Paola

Józefiak, Damian

Mazurkiewicz, Jan

Dudek, Krzysztof

Rawski, Mateusz

Kiero?czyk, Bartosz

Józefiak, Agata

Insect meals in fish nutrition

 

11(4): 1080-1103

Leal, Joana F.

Santos, Eduarda B.H.

Esteves, Valdemar I.

Oxytetracycline in intensive aquaculture: water quality during and after its administration, environmental fate, toxicity and bacterial resistance

 

11(4): 1176-1194

Abarike, Emmanuel D.

Kuebutornye, Felix K.A.

Jian, Jichang

Tang, Jufen

Lu, Yishan

Cai, Jia

Influences of immunostimulants on phagocytes in cultured fish: a mini review

 

11(4): 1219-1227

Choudhury, Tanmoy Gon

Kamilya, Dibyendu

Paraprobiotics: an aquaculture perspective

 

11(4): 1258-1270

Soltani, Mehdi

Lymbery, Alan

Song, Seong Kyu

Hosseini Shekarabi, Pezhman

Adjuvant effects of medicinal herbs and probiotics for fish vaccines

 

11(4): 1325-1341

Overton, Kathy

Dempster, Tim

Oppedal, Frode

Kristiansen, Tore S.

Gismervik, Kristine

Stien, Lars H.

Salmon lice treatments and salmon mortality in Norwegian aquaculture: a review

 

11(4): 1398-1417

Hoseini, Seyyed Morteza

Taheri Mirghaed, Ali

Yousefi, Morteza

Application of herbal anaesthetics in aquaculture

 

11(3): 550-564

Samarin, Azin Mohagheghi

Samarin, Azadeh Mohagheghi

Policar, Tomas

Cellular and molecular changes associated with fish oocyte ageing

 

11(3): 619-630

Jansen, Mona Dverdal

Dong, Ha Thanh

Mohan, Chadag Vishnumurthy

Tilapia lake virus: a threat to the global tilapia industry?

 

11(3): 725-739

Dawood, Mahmoud A.O.

Koshio, Shunsuke

Abdel-Daim, Mohamed M.

Van Doan, Hien

Probiotic application for sustainable aquaculture

 

11(3): 907-924

Luis, Angélica Irasema Sibaja

Campos, Estefânia Vangelie Ramos

de Oliveira, Jhones Luiz

Fraceto, Leonardo Fernandes

Trends in aquaculture sciences: from now to use of nanotechnology for disease control

 

11(1): 119-132

Vanderzwalmen, Myriam

Eaton, Lewis

Mullen, Carrie

Henriquez, Fiona

Carey, Peter

Snellgrove, Donna

Sloman, Katherine A.

The use of feed and water additives for live fish transport

 

11(1): 263-278

Reviews in Aquaculture in 2018

Muniesa, Ana

Cabanillas-Ramos, Julio

Ruiz-Zarzuela, Imanol

Magallón-Barajas, Francisco J.

de Blas, Ignacio

A simplistic approach to detect health anomalies at a regional level using shrimp production data

 

10(4): 1014-1024

Dawood, Mahmoud A.O.

Koshio, Shunsuke

Esteban, Maria Ángeles

Beneficial roles of feed additives as immunostimulants in aquaculture: a review

 

10(4): 950-974

Elaswad, Ahmed

Dunham, Rex

Disease reduction in aquaculture with genetic and genomic technology: current and future approaches

 

10(4): 876-898

Guerreiro, Inês

Oliva-Teles, Aires

Enes, Paula

Prebiotics as functional ingredients: focus on Mediterranean fish aquaculture

 

10(4): 800-832

Oidtmann, Birgit

Dixon, Peter

Way, Keith

Joiner, Claire

Bayley, Amanda E.

Risk of waterborne virus spread – review of survival of relevant fish and crustacean viruses in the aquatic environment and implications for control measures

 

10(3): 641-669

Nguyen, Dung Viet

Christiaens, Olivier

Bossier, Peter

Smagghe, Guy

RNA interference in shrimp and potential applications in aquaculture

 

10(3): 573-584

Giri, Sib Sankar

Chi, Cheng

Jun, Jin Woo

Park, Se Chang

Use of bacterial subcellular components as immunostimulants in fish aquaculture

 

10(2): 474-492

Muniesa, Ana

Ruiz-Zarzuela, Imanol

de Blas, Ignacio

Design and implementation of a collaborative epidemiological surveillance system for aquaculture (VECA)

 

10(2): 370-375

Palanisamy, Rajesh

Bhatt, Prasanth

Kumaresan, Venkatesh

Pasupuleti, Mukesh

Arockiaraj, Jesu

Innate and adaptive immune molecules of striped murrel Channa striatus

 

10(2): 296-319

Leal, Joana F.

Neves, Maria Graça P. M. S.

Santos, Eduarda B. H.

Esteves, Valdemar I.

Use of formalin in intensive aquaculture: properties, application and effects on fish and water quality

 

10(2): 281-295

Gjedrem, Trygve

Rye, Morten

Selection response in fish and shellfish: a review

 

10(1): 168-179

Murk, Albertinka J.

Rietjens, Ivonne M.C.M.

Bush, Simon R.

Perceived versus real toxicological safety of pangasius catfish: a review modifying market perspectives

 

10(1): 123-134

Ghasemi, Zahra

Sourinejad, Iman

Kazemian, Hossein

Rohani, Sohrab

Application of zeolites in aquaculture industry: a review

 

10(1): 75-95

Reviews in Aquaculture in 2017

Kumaresan, Venkatesh

Palanisamy, Rajesh

Pasupuleti, Mukesh

Arockiaraj, Jesu

Impacts of environmental and biological stressors on immune system of Macrobrachium rosenbergii

 

9(3): 283-307

Borrego, Juan J.

Valverde, Estefania J.

Labella, Alejandro M.

Castro, Dolores

Lymphocystis disease virus: its importance in aquaculture

 

9(2): 179-193

Ma, Jie

Zeng, Lingbing

Lu, Yuanan

Penaeid shrimp cell culture and its applications

 

9(1): 88-98

Reviews in Aquaculture in 2016

De Swaef, Evelien

Van den Broeck, Wim

Dierckens, Kristof

Decostere, Annemie

Disinfection of teleost eggs: a review

 

8(4): 321-341

Hoseinifar, Seyed Hossein

Ringø, Einar

Shenavar Masouleh, Alireza

Esteban, Maria Ángeles

Probiotic, prebiotic and synbiotic supplements in sturgeon aquaculture: a review

 

8(1): 89-102

Reviews in Aquaculture in 2015

Baloch, Abdul Rasheed

Zhang, Xiao-Ying

Schade, Rüdiger

IgY Technology in aquaculture – a review

 

7(3): 153-160

Rigos, George

Smith, Peter

A critical approach on pharmacokinetics, pharmacodynamics, dose optimisation and withdrawal times of oxytetracycline in aquaculture

7(2): 77-106

 

ที่มา : https://onlinelibrary.wiley.com/loi/17535131