ห้องสมุดงานวิจัย

ห้องสมุดงานวิจัย 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,651 ครั้ง

 

งานวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

Year Title Authors Abstract Citation
2019 Histology for fish   Panyawachira, Varinee PDF ris/enw
2019 Perception and comprehension of fishery officer towards ornamental fish health certicifation for exportation Benjaporn Somridhivej, Kaenchan, Nadthapol PDF ris/enw
2019 Using the SEIRS epozootic simulation to evaluate emergency prepareness plans for IMN Saleetid, Nattakan PDF ris/enw
2018 Efficacy of Formalin - Killed Vaccine with Oil Adjuvant against Vibrio vulnificus in Tiger
Grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)
Thawonsuwan, Jumroensri,  Ketsuwan, Kanokporn,  Soonsan, Patcharee, Kasornchandra, Jiraporn PDF ris/enw
2018 Prevalence and risk factors of Acute Hepatopancretic Necrosis Disease (AHPND) in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) in Rayong and Chantaburi Provinces

Kasornchandra, Jiraporn, Yaemkasem, Sompit,  Chaweepak, Tidaporn,  Boonyawiwat, Visanu

PDF ris/enw
2018 Evaluation of Proper Pond Management Practices to Reduce Risks of the Occurrence of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Kasornchandra, Jiraporn, Komvirai, Chutima,  Yaemkasem, Sompit, Boonyawiwat, Visanu PDF ris/enw
2018 Study on Risk Factors Associated with Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) in Pacific White Shrimp (Litopeneaus vannamei, Boone 1931) Boonyawiwat, Visanu,  Khongkumnerd, Janejit,  Yaemkasem, Sompit,  Kasornchandra, Jiraporn PDF ris/enw
2018 Efficiency of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Extract on Prevention of the EMS Caused by
Vibrio parahaemolyticus in white shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931)
Thawonsuwan, Jumroensri,    Kongkumnerd, Janejit PDF ris/enw
2018 Antimicrobial susceptibility and Antibiotic Resistance of Vibrio parahaemolyticus from Infected Shrimp and Water in Shrimp Culture Areas in Songkhla Province Roongkamnertwongsa, Juliwan,                Somjetlertcharoen, Amorchai,  Roongkamnertwongsa,  Somporn PDF ris/enw
2017 Parasites in scallop (Mimachlamys nobilis) in the Samaesarn island, Chonburi province Rungsin, Wikrom,      Rermdunri, Saroj, Sawatdipong, Akarapong PDF ris/enw
2017 Study on antibiotic resistance genes in Vibrio spp. isolated from marine fish

Kongtawee, Orn-anong, Tiewpair, Pronphimon

PDF ris/enw
2017 Effect of kariyat (Andrographis paniculata) in feed mixed with different top coat binders on immune system and disease resistance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Roongkamnertwongsa,  Julaiwan,      Jarungsriapisit, Jiraporn, Roongkamnertwongsa,  Somporn PDF ris/enw
2017 Effects of temperature on blood component and immune response of sea bass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Intramontree, Chatchawal,  Chatchawanchaiapun,  Worawut PDF ris/enw
2017 Preliminary study on gelatinous lump in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boon, 1931) cultured in earthen pond Sudthongkong, Chaiwud, Phueakchin, Sureerat,  Samhuay, Chompunut,  Boonme, Chanagarn,  Khammat, Thavip,          Yoomon, Itti PDF ris/enw
2016 Effect of Hyposalinity on blood compositins, humoral immune responses and Streptococcus iniae infection in sea bass (Lates calcarifer Bloch, 1790)

Jarungsriapisit, Jiraporn,  Boontamchouy, Pensri,  Thawonsuwan, Jumroensri,  Thavornyutikarn, Montira

PDF ris/enw
2016 Characterization of Vibrio vulnificus isolated from diseased tiger grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) in cage culture Thawonsuwan, Jumroensri,
Kummee, Wanpen,
Buntaumchuy, Pensri,
Soonsan, Patcharee,
Kasornchandra, Jiraporn
PDF ris/enw
2016 Efficiency of bitter cucumber (Momordica charantia) crude extracts on total haemocyte count, phagocytic activity and the inhibition of Vibrio sp. in black tiger shrimp (Penaeus monodon, fabricius, 1798) Kongtawee, Orn-anong,
Thavornsuwan, Jumroensri,
Kasornchandra, Jiraporn,
Boontamchouy, Pensri
PDF ris/enw
2016 Effects of temperature and salinity on physiology response and susceptibility to white spot syndrome virus (WSSV) in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius 1798)  Intramontree, Chatchawal,
Thavornyutikarn, Montira
PDF ris/enw
2016 Effect of pH on physiological responses, gill histology and infection of Streptocuccus sp. in Lates calcarifer (Bloch, 1790) Intramontree, Chatchawal,
Chatchawalchaiyapun, Woravuth
PDF ris/enw
2016 Effect of Andropraphis paniculata crude extract on immune system and Streptococcosus resistance in cage cultured seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Roongkamnertwongsa, Julaiwan,
Ongart, Kritsana,
Roongkamnertwongsa, Somporn
PDF ris/enw
2016 Susceptibility of Streptococcus agalactiae from diseased seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) in four economic fish species Boontamchouy, Pensri,
Kongtawee, Orn-anong,
Sriwatanawarunyu, Sarawut
PDF ris/enw
2016 Effect of kariyat (Andrographi paniculata Nees) on expression of immune-realated genes and survival rate of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) after white spot syndrome virus challenge Roongkamnertwongsa, Julaiwan, 
Kritrachtanun, Valuka,
Jarungsriapisit, Jiraporn
Roongkamnertwongsa, Somporn
PDF ris/enw
2015 Effect of Bacillus subtilis, B. megaterium and B. licheniformis in Pormor-1 product on virulence strain of Vibrio parahaemoliticus causing EMS/AHPND Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei, Boone (1931) Sudthongkong, Chaiwud,  Hlakdee, Compunut,       Aekjeen, Panisara,  Kingcha,Paranee,  Phiangthalong, Charin,  Jumraschukiat, Watchapon,  Pinkaew, Kraiwut PDF ris/enw
2014 Acute toxicity of formalin on cobia larvae (Rachycentron canadrum Linnaeus, 1776)

Rattana, Wittaya,            Chindamaikul, Twee

PDF ris/enw
2013 Histopathological changes of carp (Cyprinus carpio) infected by Koi Herpes Virus (KHV) Panyawachira, Varinee,  Wongjan, Wuttichai,   Somsiri, Temdoung   PDF ris/enw
2013 Tolerance of domesticated banana shrimp (Penaeus merguiensis de Man, 1888) on challenge test to virus, bacteria and environmental stress Songnui, Anida,            Prempiyawat, Rewat,  Kessuwan, Kanokporn PDF ris/enw
2013 Study on the causative of whitfish muscle of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) Sudthongkong, Chaiwud,  Chaweepack, Tidaporn PDF ris/enw
2012 Efficacy of crude extracts of seaweed against nodavirus in orange grouper (Epinephelus cocoides)

Roongkamnertwongsa,  Somporn,  Roongkamnertwongsa,  Juliwan

PDF ris/enw
2012 Effect of crude extract Andrographis paniculata on blood component, immune system and disease resistance in seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790)

Roongkamnertwongsa, Julaiwan, Roongkamnertwongsa, Somporn

PDF ris/enw
2012 Application of mangosteen pericarp extract (Garcinia mangosteen Linn.) to treat Flexibacter maritimus disease in sea bass (Lates calcarifer ZBloch, 1970)) Chaweepack, Tidaporn,  Khomvilai, Chutima,  Chaweepack, Surachart,  Muenthaisong, Boonyee PDF ris/enw
2012 Survey of shrimp farmer information and search for carriers of Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) in Roi Et province using nested RT-PCR amplification Pholdaeng, Komsil,
Srijun, Pissamai,
Wongsrikaew, Purcharaporn,
Prombun, Photchanathorn,
Kiatpathomchai, Wansika
PDF ris/enw
2012 Acute Toxicity of Garlic (Allium sativum, Linnaeus) on Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) Larvae Keawtapee, Chantana,
Rattana, Wittaya,
Chindamaikul, Twee
PDF ris/enw
2011 Effect of some herbs against gregarine, fungi and Vibrio spp. in Pacific white shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931) Chaweepack, Tidaporn,  Khomvilai, Chutima,  Chaweepack, Suchart PDF ris/enw
2011 Efficiency of turmeric (Curcuma longa Linn.) powder on immune responses and bacterial resistance in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1978) Thawornsuwan, Jamroensri,  Chorjiang, Sanserm,      Playpetch, Pichet,  Chonchenchop, Pradit PDF ris/enw
2011 The development of WSSV LAMP color diagnostic Sooknitm Naritsara,    Suttaro, Benja,           Dangtip, Sirinthip PDF ris/enw
2011 Molecular identification and sequence analysis of coat protein gene of nodavirus isolated from marine finfish Roongkamnertwongsa,  Somporn,   Roonkamnertwongsa, Julaiwan PDF ris/enw
2010 Safety and efficacy of Streptococcus agalactiae vaccine administerd by immersion and intraperitoneal routes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)  Chansue, Nantrika,  Sermwatanakul, Amornrat,  Assawawongkasem, Nongnut,        Tangtrongpiros, Jirasak,  Keschumras, Nitiwadee,  Clark, John S. PDF ris/enw
2010 Safety and efficacy of Streptococcus iniae vaccine administered by intra-peritoneal and math immersion routes in Aisan sea bass, Lates calcarifer Chansue, Nantarika,    Sermwatanakul, Amornrat, Assawongkasem, Nongnut, Tangtongpiros, Jirasak,  Clark, John C. PDF ris/enw
2009 Parasitic nematodes, Capillaria pterophylli (Nematode: Capilliaridae) and Ichthyouris bursata (Nematode: Oxyuroidea) in discus (Symphysodon spp.) cultures in thailand Laoprasert, Thitiporn, Tandavanitj, Suda PDF ris/enw
2009 Surveillance of chloramphenicol, oxytetracycline and oxolinic acid contamination in natural aquatic animals around Songkhla Lake from 2006-2008 Thavornyutikarn, Montira, Kasornchandra, Jiraporn,  Hendeen, Manop PDF ris/enw
2008 Fungicidal Activities of Horseradish Extract on a Fish – Pathogen Oomycetes, Saprolegnia parasitica Komvilai, Chutima,
Kashiwagi, Masaaki,
Yoshioka, Motoi
PDF ris/enw
2008 Digenetic Trematode in Raft-cultured Green Mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) at Klong Bangduk, Phuket Province Keawtapee, Chantana,
Chonchuenchob, Pradit,
Tuvichien, Kuttiga
PDF ris/enw
2007 Selection on traditional Thai herbs on their immuno stimulation and pathogeni inhibition in black tiger shrimp (Penaeus monodon) Thavornyutikarn, Montira,  Puangkaew, Jumroensri,  Boontamchouy, Pensei, Kasornchandra, Jiraporn PDF ris/enw
2007 Development of monoclonal antibody to Mycobacterium fortuitum Lewis, Suppalak,      Pooyam, Wannalai, Jaturapahu, Thammanoon,  Saengthong, Pojanee PDF ris/enw
2007 Efficacy of some Thai herbs against Vibrio isolated from marine shrimp Chaweepack, Tidaporn,
Khomvilai, Chutima,
Ruangpan, Lila
PDF ris/enw
2006 Parasites and vibrios flora of broodstock banana shrimp, Penaeus merguiensis de Man, 1883 capture from Eastern Cosat of Thailand Chaweepack, Tidaporn,  Ruangpan, Lila,          Nuphin, Varittha  PDF ris/enw
2006 Comparison of PCR technique and immunodot blot for WSSV detection Barnette, Prapasiri,  Chotchuang, Amornthep,  Sangrungruang, Koolvara, Yaemkasem, Sompit, Sithipong, Paisarn PDF ris/enw
2006 Persistence of malachite green in tilapia, Oreochromis niloticus Somjetlertcharoen,  Amornchai PDF ris/enw
2006 Bath treatment of motile aeromonas septicaemia (MAS) in aquatic animal using Pomegranate (Punica granatum L. var.) and Indian almond (Terminalia catappa L.) extracts  Rojtinnakorn, Jiraporn,   Tummarongkongsatid,  Anchalee PDF ris/enw
2005 Susceptibility of Macrobrachium rosenbergii de Man (1879) to taura syndrome virus (TSV) Polchana, Jaree,        Somsiri, Temdoung,  Soontornwit, Suriyan,    Nash, Gary PDF ris/enw
2005 Efficiency of boiling extracted guava leaves (Psidium guajava Linn.) on growth inhibition of vibrios isolated from black tiger shrimp Boontamchouy, Pensri, Kongtnawee, Orn-anong, Henden, Manop PDF ris/enw
2005 Acute toxicity of dipterex malachite green formalin and salt to drum fish (Boesemania microlepis Bleeker) fingerling Prompakdee, Worawit, Limbanchong, Thapakorn, Kongkum, Nutthakarn,  Chotpoung, Bang-Orn PDF ris/enw
2004 Comparative pharmacokinetics and bioavailabilty of oxolinic acid in black tiger shrimp Sangrungruang, Koolvara, Chotchuang, Amornthep,  Ueno, Ryuji PDF ris/enw
2004 Development of method for forced oral administration xenobiotics in shrimp

Sangrungruang, Koolvara, Endo, Makoto,               Ueno, Ryuji

PDF ris/enw
2004 Infection of MBV (Monodon Baculovirus) in post larva of black tiger shrimp (Penaeus monodon) Keawtapee, Chantana PDF ris/enw
2004 Development and use of a monoclonal antibody probe to investigate the antibody response of hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) Puttinaowarat, Supalak, Panyawachira, Varinee,  Saengthong, Pojanee,  Polchana, Jaree PDF ris/enw
2004 Epidemic taura syndrome in black tiger shrimp (Penaeus monodon)  Sudthongkong, Chaiwud PDF ris/enw
2004 Efficacy of canthaxanthin on the immune system and disease resistance in black tiger shrimp (Penaeus monodon) Roonkamnertwongsa,  Juliwan,          Verakunpiriya, Visuthi PDF ris/enw
2004 Experimental infection of Flexibacter maritimus in seabass (Lates calcarifer) Roongkamnertwongsa, Somporn,              Danayadol, Yaowanit PDF ris/enw
2003 Application of Spirulina platensis for controling Vibrio harveyi in Penaeus merguiensis post larva

Hemtanon, Piyalai,
Gannarong, Manee,
Treeparee, Supara,
Hemtanon, Itthikorn

PDF ris/enw
2003

Characterization of an Iridovirus Isolated  from  Seabass, Lates calcarifer (Bloch)

Khongpradit, Raewat,
Supamattaya, Kidchakan,
Phromkunthong, Wuttiporn

PDF ris/enw
2003 Efficay of enrofloxacin against bacterial disease in black tiger shrimp (Penaeus monodon) Roongkamnertwongsa, Juliwan,
Ekpanithanpong, Ussanee
PDF ris/enw
2001 Whitish ulcerative disease in guppy (Poecilia reticulata) Laoprasert, Thitipon,    Khaisri, Chalearmpol, Chinabut, Supranee PDF ris/enw
2001 First report of systematic amoebosis in oscar, Astronotus ocellatus Laoprasert, Thitipon,  Kanchanakhan, Somkiat, Chinabut, Supranee PDF ris/enw
2001 Development of monoclonal antibody to immunoglobulin M (IgM) of snakehead (Channa strita)

Puttinaowarat, Suppalak,  Thomson, Kim D.,       Adams, Alexandra

PDF ris/enw
2001 The presence of Mycobacterium sp. in the blood and tissues of snakeheaded (Channa strita) during artificial infection, detected using polymerase chain reaction (PCR) and in situ hybridization (ISH) Puttinaowarat, Suppalak,  Polchana, Jaree,  Saengthong, Pojanee PDF ris/enw

 

วารสารต่างประเทศออนไลน์ด้านสุขภาพสัตว์น้ำจากห้องสมุดกรมประมง