เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,708 ครั้ง

 

เอกสารเผยแพร่

ปี 2563
1) คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง 2563 
2) คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง 2563
3) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการจัดการประมงอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ

 

ปี 2562
1) การตรวจโรคปรสิตในสัตว์น้ำชายฝั่ง
2) 
3) 

 

ปี 2561
1) คู่มือการขึ้นทะเบียนและการจัดการระบบความมั่นคงทางชีวภาพสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม
2) คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก
3) 

 

ปี 2558
1) คู่มือปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557 (ฉบับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)
 

 

ปี 2556
1) โรคอียูเอส
2) โรคไวรัสเคเอชวี
3) โรคปลานิล
4) โรคกุ้งก้ามกราม
5) ยาและสารเคมี
6) แนะนำกองวิจัย
7) เงื่อนไขการนำเข้าปลาสวยงามไปยังออสเตรเลีย_ปี54
8) การป้องกันและกำจัดโรคปลา
9) การขอหนังสือรับรอง