แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,398 ครั้ง

 

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำภายใต้

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม Click