โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,500 ครั้ง

 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ มีโครงสร้างของหน่วยงาน ดังนี้

     1) ผู้อำนวยการ (1)

     2) ฝ่ายบริหารทั่วไป (3)

 • หัวหน้า (1)
 • เจ้าพนักงานธุการ (1)
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

     3) กลุ่มวิชาการ (4)

 • หัวหน้า (1)
 • นักวิชาการประมง (2)
 • เจ้าพนักงานประมง (1)

     4) กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (7)

 • หัวหน้า (1)
 • นักวิชาการประมง (2)
 • เจ้าพนักงานประมง (4)

     5) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (4)

 • หัวหน้า (1)
 • นักวิชาการประมง (2)
 • เจ้าพนักงานประมง (1)

     6) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการควบคุมโรคสัตว์น้ำ (4)

 • หัวหน้า (1)
 • นักวิชาการประมง (2)
 • เจ้าพนักงานประมง (1)

     7) กลุ่มวิจัยและพัฒนายาและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ (5)

 • หัวหน้า (1)
 • นายสัตวแพทย์ (4)

     8) กลุ่มวิจัยระบาดวิทยาโรคสัตว์น้ำ (3)

 • หัวหน้า (1)
 • นายสัตวแพทย์ (2)

     9) ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (16)

 • หัวหน้า (1)
 • นักวิชาการประมง (12)
 • นายสัตวแพทย์ (2)
 • เจ้าพนักงานธุรการ (1)