">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ตรวจราชการหน่วยงานของกรมประมงในเขตจังหวัดแพร่

  • [2023-01-30] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี๒๕๖๖ [2023-01-30] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี๒๕๖๖ [2023-01-30] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี66 [2023-01-30] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี66(เกษตรอินทรีย์) [2023-01-30] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566 [2023-01-17] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566 [2023-01-17] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี66 [2023-01-17] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี๒๕๖๖ [2023-01-10] ตรวจราชการหน่วยงานของกรมประมงในเขตจังหวัดแพร่ [2023-01-10] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566

    ตรวจราชการหน่วยงานของกรมประมงในเขตจังหวัดแพร่ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 5 มกราคม 2566 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางตรวจราชการหน่วยงานของกรมประมงในเขตจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ และร้าน Fisherman Shop @Phrae พร้อมอุดหนุนและให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    จากนั้น อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมประมง ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานโดยขอให้ข้าราชการและบุคลากรมีความทุ่มเท และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ให้การต้อนรับ