การประมงอวนล้อมจับจากเรือที่ขึ้นท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ปี 2556


การประมงอวนล้อมจับจากเรือที่ขึ้นท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ปี 2556 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


การประมงอวนล้อมจับจากเรือที่ขึ้นท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา ปี 2556