สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560

สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560 

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |  อ่าน: 1,651 ครั้ง

 

 

สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560

 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาปีงบประมาณ 2560

 

 

 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

การผลิตสัตว์น้ำในปีงบประมาณ 2560

 

ผลการปฏิบัติงานของงานตรวจรับรองฟาร์ม 
ประจำปีงบประมาณ 2560