ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 เผยเเพร่: 2017-11-14  |  อ่าน: 5,073 ครั้ง


งบประมาณ ปี 2563

เดือนพฤษภาคม 

       หลังจากนี้ จัดซื้อจัดจ้าง จะนำไปลงสู่ทางเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ่งจะส่งลิงค์ไปยังส่วนหน่วยงานและส่วนกลาง อยู่ส่วนหน้าแรกของเว็บไซต์......

เดือนเมษายน

เดือนมีนาคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมกราคม

เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

งบประมาณ ปี 2562

เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม 
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม 
เดือนเมษายน 
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

งบประมาณ ปี 2561

เดือนกันยายน 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกรกฎาคม 2561    

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนมกราคม 2561

เดือนธันวาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนตุลาคม 2560

 

งบประมาณ ปี 2560