">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2565

  • [2023-03-20] ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 [2023-03-15] ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และประชุมติดตามการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก [2023-02-17] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและประมง โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย [2023-01-04] เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2022-10-12] หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก “ร่วมใจ” ดำเนินงานช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยโครงการบางระกำโมเดล [2022-09-30] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ ทุ่งสุโขทัย ทุ่งบางระกำ และลุ่มน้ำเจ้าพระยา [2022-09-07] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2565 [2022-08-19] ประกาศกรมประมง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด [2022-07-18] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [2022-07-18] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2565 


    วันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดยดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำพิษณุโลก มอบหมายให้นายภาณุเดช  สุโกมล นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์  ปทุมรัศมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นำพันธุ์สัตว์น้ำและเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 77 พรรษา (คลองซำรัง) หมู่ที่ 15 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะโกก จำนวน 150,000 ตัว,ปลากาดำ จำนวน 10,000 ตัว, ปลาบ้า จำนวน 120,000 ตัว ปลากระแห จำนวน 20,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 96 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน  300,096 ตัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี