">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

 • National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 


  ความหมายของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment)

  จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินั้น ประกอบด้วยแผนงานสำคัญ 5 โครงการ ได้แก่

  (1) โครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID (นานานาม)

  (2) โครงการการขยายการใช้บัตร

  (3) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  (4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ

  (5) โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

  ประโยชน์ของระบบ E-Payment

  ความสะดวกของประชาชน และ ความสบายในการจัดเก็บภาษีของรัฐ

  โดย ประชาชน (รวมถึงภาคธุรกิจ) นั้น ก็จะได้ความสะดวกในภาพรวม สามารถรับจ่ายเงินได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ลดการใช้เงินสดที่แสนจะวุ่นวาย เพียงแค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถรับโอนเงินกันได้ง่ายๆแบบสบายแล้วครับ แถมยังได้รับค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ต่ำลง

  อ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  http://www.epayment.go.th/home/app/home

   http://marketeer.co.th/archives/71172