แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 


                                                            ประกาศ ศูนย์วิจัยและพํฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

                                              เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564