">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 434

  • กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู
  • [2019-09-24] โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประธาน [2019-09-20] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ [2019-09-09] กำจัดวัชพืชหน้าบานประตูเพื่อเปิดทางน้ำเข้าสู้บึงบอระเพ็ด [2019-09-06] รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 6 กันยายน 2562 [2019-09-05] รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 [2019-09-04] วันที่ 4 กันยายน 2562 ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด 21.21 ม.รทก. น้ำจากแม่น้ำน่านเริ่มไหลเข้าคลองบอระเพ็ด (ระดับน้ำสูงกว่าธรณี ปตร. อบจ.นครสวรรค์) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. แต่ระดับน้ำยังไม่มากพอที่จะเปิดบานประตูของ ปตร.ดำ (ในศูนย์ฯ วิจัย) [2019-09-04] รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 กันยายน 2562 [2019-06-10] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในเขตพื้นที่เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ [2019-03-22] นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ [2019-03-18] นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมบึงบอระเพ็ด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

    กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู 

     เผยเเพร่: 2019-03-18 |  อ่าน: 525 ครั้ง