วิสัยทัศน์ 

 เผยเเพร่: 2019-11-07  |  อ่าน: 26 ครั้ง

 

วิสัยทัศน์  (กรมประมง) “ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหาร

การเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน ”