สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2566

สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2566