สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566

สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566