สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566

สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566