4. สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565


4. สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565