สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565


สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565