..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ

 • [2023-05-30] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ [2023-05-29] สำรวจข้อมูลสัตว์น้ำ [2023-05-26] การทดสอบความชำนาญของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และเพื่อรักษาระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ [2023-05-25] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานGAP กรมประมง [2023-05-25] ร่วมออกหน่วยบริการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2566 [2023-05-24] การประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปี [2023-05-23] ประชุมคณะทำงานการดำเนินการจัดทำเป้าหมายและติดตาม เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (Objectives and keys Results: OKRs) กลุ่มที่ 1 [2023-05-22] กรมประมง ประกาศ "ฤดูน้ำแดง 2566" คุ้มครอง ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ [2023-05-12] การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานGAP กรมประมง  ในพื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง และโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ [2023-05-12] ตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานGAP กรมประมง  ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ (หน่วยที่1,หน่วยที่2)

  การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

  ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

  ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์  ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ โดย 
  1. ทดสอบสารตกค้าง กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolone Group) และ กลุ่มเตตร้าไซคลิน (Tetracycline Group) 
  2. รับตัวอย่างสัตว์น้ำจาก  ศปจ. ลำพูน และ ศปจ. เชียงใหม่ 
  3. ออกใบรายงานผลกาทดสอบสารตกค้าง ฯ
  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคือ 
  นส. สุทธาทิพย์  มาฟู นักวิทยาศาสตร์ และ นส. ศุภรางค์ ฝึกฝน ผู้ช่วยจ้างเหมา ทำหน้าที่ วิเคราะห์ทดสอบ
  -นายจีรพันธ์ แก้วชา พนักงานห้องทดลอง ทำหน้าที่ รับตัวอย่างสัตว์น้ำ
  -นายนายกฤตเมธ จี๋คำวัน พนักงานผู้ช่วยประมง ทำหน้าที่จัดการตัวอย่างและออกใบรายงานผล