การออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • การออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

  • [2023-03-24] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายใหม่)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง 5ราย [2023-03-24] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายติดตาม)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง 6 ราย [2023-03-24] ดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะตามแผนประจำปี 2566 และตรวจประเมินปรับระดับจากผู้ตรวจประเมินเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน [2023-03-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 [2023-03-23] การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ [2023-03-21] การออกสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ  โครงการหลวงปังค่า [2023-03-21] ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดการระบบนิเวศปลาหน้าวัด ณ บ้านหล่ายงาว ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย [2023-03-21] สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นและอ่างเก็บน้ำแม่สุก [2023-03-21] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายติดตาม)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง และรายใหม่ [2023-03-16] กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 30 ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการพระพุทธลีลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566

    การออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


    วันที่ 1 มกราคม 2566 และ วันที่ 4 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ ทองหุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานบูรณาการจัดตั้งและตรวจเยี่ยม จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา  ณ  อำเภอแม่ใจ จุดตรวจร่วม ตำบลแม่ใจ หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ และ อำเภอเชียงม่วน หน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน