เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditer Training (PR328 Coures Specification) (Coures Reg.No:18126)-Onsite) รุ่น 2

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditer Training (PR328 Coures Specification) (Coures Reg.No:18126)-Onsite) รุ่น 2

  • [2023-03-24] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายใหม่)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง 5ราย [2023-03-24] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายติดตาม)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง 6 ราย [2023-03-24] ดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะตามแผนประจำปี 2566 และตรวจประเมินปรับระดับจากผู้ตรวจประเมินเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน [2023-03-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 [2023-03-23] การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ [2023-03-21] การออกสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ  โครงการหลวงปังค่า [2023-03-21] ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดการระบบนิเวศปลาหน้าวัด ณ บ้านหล่ายงาว ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย [2023-03-21] สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นและอ่างเก็บน้ำแม่สุก [2023-03-21] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายติดตาม)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง และรายใหม่ [2023-03-16] กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 30 ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการพระพุทธลีลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566

    เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditer Training (PR328 Coures Specification) (Coures Reg.No:18126)-Onsite) รุ่น 2 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


    วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 นายสมศักดิ์  ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นางศิริรัตน์  โลหะกิจ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditer Training (PR328 Coures Specification) (Coures Reg.No:18126)-Onsite) รุ่น 2  ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น