">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลา

  • [2023-03-24] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายใหม่)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง 5ราย [2023-03-24] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายติดตาม)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง 6 ราย [2023-03-24] ดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะตามแผนประจำปี 2566 และตรวจประเมินปรับระดับจากผู้ตรวจประเมินเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน [2023-03-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 [2023-03-23] การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ [2023-03-21] การออกสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ  โครงการหลวงปังค่า [2023-03-21] ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดการระบบนิเวศปลาหน้าวัด ณ บ้านหล่ายงาว ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย [2023-03-21] สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นและอ่างเก็บน้ำแม่สุก [2023-03-21] การออกตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(รายติดตาม)ตามมาตรฐานGAP กรมประมง และรายใหม่ [2023-03-16] กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 30 ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการพระพุทธลีลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566

    สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลา 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


    วัน พฤหัสบดี ที่  22  ธันวาคม  2565 และ วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565  นายสมศักดิ์  ทองหุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้ นางโสภิศ จตุรงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา และกิจกรรมจิตอาสาทำความดี  เพื่อช่วยเหลือ  ฟื้นฟู  เกษตรผู้ประสบอุทกภัย  จังหวัดพะเยา ณ  ลานศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา