">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • กิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  • [2022-06-17] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 [2022-06-14] เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2022-06-07]  เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022 [2022-05-26] โครงการหลวงปังค่า [2022-05-25] โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง [2022-05-25] โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ [2022-05-24] เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 3 [2022-05-24] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมออกหน่วยบริการคลีนิคเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร [2022-05-18] ร่วมประชุมหารือแนวทาง และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและคงความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน) [2022-05-13] เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาเขตที่ประทับพระตำหนักกว๊านพะเยา ตามโครงการจิตอาสา

    กิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


    วันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกับประมงจังหวัดพะเยา และหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565  "1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน" จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ณ ท่าเรือวัดศรีโคมคำ กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยปล่อยปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว พร้อมทั้ง มอบพันธุ์ปลาส่วนหนึ่งให้แก่ชาวประมง เพื่อนำไปปล่อยในเขตอนุรักษ์ของชุมชน ทั้งนี้ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ด้วย