ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทหารพันธุ์ดีฯ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทหารพันธุ์ดีฯ

  • [2022-06-17] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 [2022-06-14] เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2022-06-07]  เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022 [2022-05-26] โครงการหลวงปังค่า [2022-05-25] โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง [2022-05-25] โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ [2022-05-24] เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 3 [2022-05-24] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมออกหน่วยบริการคลีนิคเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร [2022-05-18] ร่วมประชุมหารือแนวทาง และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและคงความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน) [2022-05-13] เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาเขตที่ประทับพระตำหนักกว๊านพะเยา ตามโครงการจิตอาสา

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทหารพันธุ์ดีฯ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมด้วย นางโสภิศ จตุรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายพงศกร น้อยมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประมงฯ ประมงจังหวัดพะเยา ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทหารพันธุ์ดี ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาสลิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประมง ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมการรับพันธุ์ปลาจาก มทบ.39 จ.พิษณุโลก ในครั้งนี้ด้วย