ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาเปิดให้เข้าชมอควาเรียมในหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาเปิดให้เข้าชมอควาเรียมในหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

  • [2022-05-13] เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาเขตที่ประทับพระตำหนักกว๊านพะเยา ตามโครงการจิตอาสา [2022-05-13] เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2022-05-13] ร่วมหว่านปอเทือง พื้นที่จำนวน ๑๑ ไร่  ตามโครงการปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา [2022-04-27] พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [2022-04-08] เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 [2022-04-01] ถ่ายทอดสดพะเยาทีวีบริเวณถนนหน้าที่ประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระตำหนักสมเด็จย่า” [2022-04-01] กิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  [2022-04-01] เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2022-04-01] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ครั้งที่ 1/2565 [2022-03-25] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทหารพันธุ์ดีฯ

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาเปิดให้เข้าชมอควาเรียมในหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


    เนื่องจากกรมประมง มีนโยบายเปิดให้เยี่ยมชมอควาเรี่ยมของกรมประมง ทั่วประเทศ ในช่วงวันหยุดปีใหม่ระหว่าง วันที่  31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 นั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ได้เปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชมอวาเรียมในวันดังกล่าว โดยดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าชมและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่มาเข้าชมในครั้งนี้ด้วย