วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิชย์

ด่านตรวจประมงระยอง รับการตรวจเยี่ยมจาก ศรชล.จังหวัดระยอง [2020-11-11 ] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เรือปั่นไฟ และเรือหูของเรืออวนลากคู่ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง [2019-10-30 ] ชุดประเมินผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (ชุด 2) ประเมินผลการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง [2019-01-10 ] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการสื่อสาร [2019-01-03 ] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง [2019-01-03 ] ชุดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง อบรมให้ความรู้และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน [2018-12-23 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งความประสงค์นำเรือประมงออกนอกระบบ [2018-12-20 ] การประชุม เรื่อง ระบบ Thai Flagged Catch Certification System (TFCC) [2018-12-19 ] ประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ [2018-10-09 ] ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นชาวประมง [2018-08-31 ] คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [2018-08-09 ] หัวหน้าชุดประเมินการอบรมและปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (FIT) มาดำเนินการอบรมและชี้แจงผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมฯ ระยอง [2018-07-27 ] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-07-23 ] พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ศปมฝ./รอง ผบ.ทร. และ คณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง [2018-04-11 ] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานด้านการสื่อสาร [2018-03-29 ] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานบันทึกข้อมูล [2018-03-29 ] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด [2018-03-29 ] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 6 อัตรา [2018-03-29 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง [2018-03-21 ] การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ [2018-03-16 ] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง [2018-03-11 ] วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิชย์ [2018-03-06 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-03-05 ] วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กบร.จัดอบรม หลักสูตรการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค [2018-02-23 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระยอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน  [2018-02-20 ]

วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิชย์ 

 เผยเเพร่: 2018-02-20  |  อ่าน: 702 ครั้ง