การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง กรุงเทพฯ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง กรุงเทพฯ

 • [2022-08-11] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA Act” [2022-08-09] ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [2022-08-04] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [2022-08-01] ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง ให้กับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [2022-08-01] รายงานผลการร่วมกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ของชาวประมงพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [2022-07-29] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.2565 [2022-07-27] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [2022-07-20] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง สังกัดด่านตรวจประมงระยอง รับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) [2022-07-19] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สังกัดด่านตรวจประมงระยอง รับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) [2022-07-13] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

  การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง กรุงเทพฯ 


   การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565

  “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”
  ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง  กรุงเทพฯ

   วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565

   ร่วมรับฟังผลงานวิชาการที่น่าสนใจจากนักวิจัยกรมประมงกว่า 100 เรื่อง

   รับฟังการบรรยายพิเศษจาก 

  - นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง  ในหัวข้อ “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”

  - ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย

  - นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมงทะเล รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ในหัวข้อ ทำอย่างไรปลาทูจึงจะอยู่คู่ท้องทะเลไทย

   รับชมสดพร้อมกันได้ ผ่านทางระบบ zoom online ได้ที่ เฟซบุ๊คกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์