ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  • [2022-08-11] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA Act” [2022-08-09] ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [2022-08-04] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [2022-08-01] ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง ให้กับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [2022-08-01] รายงานผลการร่วมกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ของชาวประมงพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [2022-07-29] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.2565 [2022-07-27] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [2022-07-20] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง สังกัดด่านตรวจประมงระยอง รับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) [2022-07-19] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สังกัดด่านตรวจประมงระยอง รับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) [2022-07-13] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

    ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 


                     ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยองพร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการนักเรียน พ่อค้า ประชาชนและพี่น้องกลุ่มประมงพื้นบ้าน ร่วมปล่อยกุ้งแชบ้วย ปลากะพงขาวและเต่าทะเล รวม 900,100 ตัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย