ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล 

 เผยเเพร่: 2017-09-28  |  อ่าน: 1,352 ครั้ง


ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง

     1. นางสาวกฤตยา  พร้อมสกุล

     2. นางสาวจันทิมา  เวชยม

     3. นางสาวจินาพา  ธีระค้ำชู

     4. นางสาวจีราพร  ศรีชาติ

     5. นางสาวชุติมา  สุตราม

     6. นายไทรรัตน์  ชูพูล

     7. นางสาวธิดารัตน์  หิรันรัตน์

     8. นางสาวบุญญาพร  สุดรัก

     9. นายวุฒิชัย  อ่อนอินทร์

     10. นายสืบพงศ์  คงแก้ว

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล

     1. นางสาวบุศราพร  โรยภิรมย์

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร

     1. นายสุรเชษฐ์  เมืองน้อย