คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (น้ำธรรมชาติ)

คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (น้ำธรรมชาติ) 

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |  อ่าน: 302 ครั้ง


คูณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ) เดือนมีนาคม 2564

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ออกเก็บตัวอย่างน้ำแนวแม่น้ำลำคลอง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 17 จุด และแนวปากแม่น้ำแม่กลอง-ชายฝั่ง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 10 คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ออกเก็บตัวอย่างน้ำแนวแม่น้ำลำคลอง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 17 จุด และแนวปากแม่น้ำแม่กลอง-ชายฝั่ง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 10 คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้