คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ)

คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ) 

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |  อ่าน: 1,249 ครั้ง


 

คูณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ออกเก็บตัวอย่างน้ำแนวแม่น้ำลำคลอง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 17 จุด และแนวปากแม่น้ำแม่กลอง-ชายฝั่ง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 10 คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ออกเก็บตัวอย่างน้ำแนวแม่น้ำลำคลอง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 17 จุด และแนวปากแม่น้ำแม่กลอง-ชายฝั่ง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 10 คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้