คุณภาพน้ำประจำเดือนมิถุนายน 2564

คุณภาพน้ำประจำเดือนมิถุนายน 2564 

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |  อ่าน: 123 ครั้ง


                 คุณภาพน้ำประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ออกเก็บตัวอย่างน้ำแนวแม่น้ำลำคลอง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 17 จุด และแนวปากแม่น้ำแม่กลอง-ชายฝั่ง ตามจุดเก็บตัวอย่าง 10 คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้